Medaljens baksida

En TJT av bästa märke skall besitta rejäla mått av viltskärpa, dådkraft/mod och jaktlust. Dessa egenskaper garanterar att hunden presterar under tuffa förhållanden och får fart på vildsvin, som kanske inte alltid är så pigga på att lämna täta planteringar el. dyl. Det vore naivt att tro en sådan hund förblir oskadad om man jagar ofta och mycket med den på gristäta marker. Detta faktum tror jag det är viktigt att presumtiva valpköpare förstår den fulla vidden av. Att ens familjemedlem och jaktkamrat oundvikligen utsätter sig för risker under jakt, samt vad detta innebär i praktiken, kan kanske bli ett bryskt uppvaknande ur “grisjaktsdrömmen” för somliga.

Glad passkytt med fin galt.

Glad passkytt med fin galt.

Idag tog Ella (Hivlingen’s Quilla) upp en ensam vuxen gris, som av allt att döma inte ville gå loss självmant. Att hon trots det “fick loss” den, samt därefter jagade den med tät kontakt i trekvart, resulterade i en ful skada under hakan. Ett par tänder fattigare blev hon också… Lyckligtvis blev det inga allvarligare skador, men veterinärbesök och ett par veckors konvalescens är att vänta.

En otrevlig vildsvinsskada på Hivlingen's Quilla, som ingen skyddsväst hjälper mot.

En otrevlig vildsvinsskada på Hivlingen’s Quilla, som ingen skyddsväst hjälper mot.

Med sunt förnuft och omtanke om såväl hund som villebråd kan man som jägare undvika många skador. T.ex. skall man enligt min mening i största möjliga utsträckning undvika att flera skarpa hundar jagar samma gris. Det är helt säkert så att många av de skador våra hundar ådrar sig uppkommer när de känner konkurrens/stöd av en annan hund och blir övermodiga. Samtidigt är detta lättare sagt än gjort när det vimlar av gris i en såt och den ena hundens djur springer i famnen på en hund som kanske ligger ute på sök. Dessutom kan man ju använda sig av skyddsväst, men denna skyddar som synes ovan inte mot alla upptänkliga skador. Å andra sidan skyddar den ju merparten av de vitala organen och buken. Hade inte Mikael Ströms Urmel vom Goldacker haft väst idag hade galten han jagade säkerligen åsamkat mer skador på “Herman” än en reva i örat, gommen och en trasig väst.

Västen räddade troligtvis "Herman" från otrevliga skador på buk och bröstkorg.

Västen räddade troligtvis “Herman” från otrevliga skador på buk och bröstkorg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *