Rävar för Banjo, Foxy och Diana, samt jaktprov med Foxy

Det gångna veckoslutet ägnades givetvis åt rävjakt. Det sköts bl.a. ytterligare en räv på drev för Foxy, och Banjo grytade fyra stycken, varav en förpassades till de sälla jaktmarkerna med hjälp av Diana. Quilla sprängde också en, men husse fick inget säkert skottläge förrän räven var ur håll. Ytterligare en gryträv låg bevisligen fördelaktigt till och lyckades justera Quilla, som nu är konvalescent resten av säsongen. Dessutom blev en av gryträvarna föremål för jaktprov med kollegan Magnus borderterrier, vilken med god skärpa och bra arbete sprängde räven och erhöll ett 1a pris på grytjaktprov.

I lördags startade jag Foxy på Särskilt Rävprov. Hon har ju gått riktigt bra de senaste månaderna och jag hade höga förhoppningar när kopplet ströks på morgonen. Hon tog mycket riktigt an ett slag och gjorde ett, i mina ögon, suveränt arbete på detta, vilket renderade i drev halvannan timma senare. Efter 20 minuter såg vi räven, men Foxy, som bara låg en dryg minut efter, skallade dåligt. Domaren Erik Svensson menade att hon kanske hade en halsinfektion el.dyl. och jag kunde bara hålla med om att det var märkligt att hon inte hade bättre tryck på räven. I fyra timmar drev hon den stort buktande räven, men p.g.a. hennes för dagen glesa skallgivning, samt kuperad terräng fick hon endast ihop 43 drevminuter. Idag fick jag tid hos veterinären som snabbt konstaterade att domarens teori stämde. Således skrapade hon i kraft av sin enorma jaktlust och ihärdighet ihop ett 3e-pris på SR-prov, trots halsinfektionen. Efter en fin slutspurt på säsongen är Foxy nu ordinerad vila och antibiotika. Dessvärre verkar även Diana ådragit sig samma åkomma, så även hon är ur spel närmaste veckan. Återstår att lita på gamle Banjo, Christian Karlssons grythundar och, om det skarpa artilleriet behövs, lilla vassa Chilli!

IMG_1141 IMG_1166