På Zuchtprüfung i Tyskland

Gamekeeper's AH Gant med nöjd "ny-gammal" husse.

Gamekeeper’s AH Gant med nöjd “ny-gammal” husse.

För en vecka sedan köpte jag tillbaka en 2,5-årig TJT-hane, Gamekeeper’s AH Gant, som vi sålde som valp. Då fick jag idén att ett Zuchtprüfung borde vara ett bra sätt att bringa klarhet i huruvida den lille illbattingen besatt de rätta egenskaperna, värda att utforska närmare under kommande jaktsäsong. I både Danmark och Tyskland hålls vårprov innefattande samtliga moment; gryt, hardrev och vatten. Det enda tillfälle inom rimligt räckhåll som återstod såhär i elfte timman var helgens Zuchtprüfung i Schleswig-Holstein. Sagt och gjort! På, enligt mig själv, påfallande god gymnasietyska författades ett brev till provledare. Detta mottogs väl och min första anmälan till ett prov i Tyskland var ett faktum. Förutom synnerligen trevliga nya bekantskaper i både Danmark och Tyskland, resulterade provstarten i ett andrapris med 164/172p för lille Gant, som fick full pott på drev och gryt. Däremot fattades några poäng på vattenarbetet till maxpoäng. detta till trots är jag en smula imponerad av hans prestation med tanke på att han fram till förra helgen tillbringat senaste halvåret i hundgård, är i dålig kondition och, givetvis, oförberedd inför provets olika delmoment. Att han dessutom skött sig synnerligen väl här hemma och i övrigt under tysklandsturen gör att jag vågar hoppas på en trevlig fortsättning på vår samvaro. Små och skarpa TJT-hanar med stabilt temperament och jaktlust utöver det vanliga hör inte till vanligheterna!

Ett extra tack till John och Solveigh Andersen, Danmark, för att vi fick avlägga en blixtvisit vid deras provgryt dagen före provet, så att Gant skulle få en chans att uppleva den tyska provgrytskitteln (vilken han omedelbart deschiffrerade…)! Ett synnerligen trevligt mottagande av alla som var inblandade i provet gör att det definitivt inte var sista gången jag reser till Tyskland på Zuchtprüfung!

Det var en synnerligen positiv upplevelse att delta på ett tyskt Zuchtprüfung, vilka verkar vara omhuldade begivenheter!

Det var en synnerligen positiv upplevelse att delta på ett tyskt Zuchtprüfung!

Det tyska provgrytet ser lite annorlunda ut än våra egna.

Det tyska provgrytet ser lite annorlunda ut än våra egna.