Gant på skyddsjakt

En råbock hade lyckats ta sig in i ett trädförsökshägn avsett för forskning. Berörd länsstyrelse hade beviljat skyddsjakt, men i det sexton hektar stora hägnet hade man inte lyckats komma åt bocken som dessutom var stressad över situationen. Jag ombads därför ställa upp med en hund för att om möjligt få bocken att gå i pass. Nyfiken på vad lille Gant skulle kunna prestera lät jag honom få chansen. Nu var det ju inte precis en svår utmaning, men icke desto mindre gjorde han ett kanonjobb och efter tio minuter kunde bocken fällas av jaktledaren.