När rapphönssäsongen slutar börjar morkullejakten!

En osedvanligt vacker oktobermånad är till ända, och därmed rapphönsjakten för oss som inte har licens att jaga även i November. Sista veckan bjöd på en av mina vackraste upplevelser med en stående fågelhund när Lyngberga Nora gjorde ett klassök, kastade sig i stånd och skötte en skygg senhöstkull på ett utomordentligt sätt, så att husse hann med att fälla en fågel innan de var ur håll.

Espon avslutade starkt och säsongens sista rapphönsdag gav angenäm tyngd år viltväskan. Han är ju dessutom en briljant morkullehund och även om kullorna inte riktigt kommit på allvar ännu, hade han ett fint fågelarbete på en av de vackra fåglarna i syrénbersån på vår nya gård Berg i Öxnevalla. Att husse skötte bössan med gott resultat gjorde inte saken sämre! Extra glädjande är att han fick ytterligare tre avkommor med förstapris i unghundsklass i helgen. Kullen undan Claes Carnbrings tik Tiurskogens Penny har därmed givit inte mindre än fem förstapristagare i UKL, samt två andrapristagare!

Hund, bössa och rapphöna efter Noras fina fågeltagning

Hund, bössa och rapphöna efter Noras fina fågeltagning

Fröken fann inga höns under en tjugominutersjakt, men husse sköt en skata som apporterades med glädje

Fröken fann inga höns under en tjugominutersjakt, men husse sköt en skata som apporterades med glädje

Espon står för rapphönskull på Berg och Mark Wigby är beredd med tjugan

Espon står för rapphönskull på Berg och Mark Wigby är beredd med tjugan

Epson står för rapphönskull och Stefan är på hugget

Epson står för rapphönskull och Stefan är på hugget

Epson avslutade rapphönssäsongen med värdighet

Epson avslutade rapphönssäsongen med värdighet

Epson - morkullespecialisten

Epson – morkullespecialisten