Klövviltjakt mellan stormarna

Regn och rusk både före och efter – men under lördagens jakt på sörmländska marker var det uppehåll och måttlig vind. Att jaga på marker där man har ca 200 observationer av vilt i pass under en jaktdag, är nog för terrierägaren vad fågelhundsfolk upplever under fjälljakten; man får verkligen se sina hundar i deras rätta element! Att dessutom få möta några av våra mest fascinerande klövvilt på nära håll skänker fina minnen. I andra såten hade jag t.ex. släppt Quilla, som dragit iväg långt med en gris, som senare sköts av en passkytt. Jag gick långsamt framåt i såten när jag plötsligt anar en rörelse ett femtiotal meter bort. Mellan de ljungbevuxna bergknallarna och glesa tallarna kommer en “herrklubb” bestående av fyra kronhjortar glidande i sitt värdiga och eleganta rörelsemönster. De stannar och tittar på mig ett kort slag, innan den främsta hjorten, en kapital, bestämmer sig för att fortsätta. Smidigt försvinner kvartetten norrut och det sista jag skymtar är den store hjortens vita hornspetsar längst upp i kronan. En sällsam upplevelse värd att reflektera över!

Quilla fortsätter på den inslagna vägen; ju lerigare desto bättre!

Quilla fortsätter på den inslagna vägen; ju lerigare desto bättre!

Belåten Chilli efter sista såten

Belåten Chilli efter sista såten

Chilli och Quilla firar segern...

Chilli och Quilla firar segern…

Trevligt med parader där man lägger upp ett fällt villebråd av varje art.

Trevligt med parader där man lägger upp ett fällt villebråd av varje art.