Två drevrävar för Jägarhults Banjo idag

Dagens jakt hos min gode vän Roland i Dalstorp avlöpte traditionsenligt; Banjo tog upp räv nummer ett efter en halvtimmas väckande på slag. Efter ytterligare två timmars vackert buktande drev löpte Christian Karlsson i förhåll och han knappt ladda bössan innan Mickel var i pass. Där slutade således dagens första drev. Vid nästa släpp väckte Banjo iväg kilometervis, men olyckligt nog kom en annan hund till platsen för upptaget, varför jag kopplade Banjo för nytt släpp. Finns ingen anledning att ha två hundar på samma drev. Under tiden hade Roalnd och Christian hunnit skjuta en gryträv inkörd av grannlagets hund.

Klockan var nu en bra bit efter lunch och det tog en stund innan Banjo kom på slag. Vid tvåtiden ekade emellertid väckskallen ännu en gång och strax buktade drevet fint i februarisolen. Efter en timma valde räven att passera Roland som inte gjorde några misstag med bössan. Med tvenne drevrävar “i säcken” var vi nöjda med dagen och höll kväll.

Christian satte punkt för Banjos första drev

Christian satte punkt för Banjos första drev

Roland med Banjo och dagens andra drevräv

Roland med Banjo och dagens andra drevräv