Räv nr. 170 för Jägarhults Banjo

I tisdags jagade Banjo och jag hos min gode vän Johan Olofsson i Halland. Av någon anledning var det inte enkelt att få upp och det skulle dröja till lunchtid innan Banjos väckskall övergick i taktfast drev. Vid upptaget hade han redan gått 30km på slag enligt pejlen. Troligtvis var det en löptik med kavaljer som flanerat omkring över marken under bättre delen av natten. Alltnog, drevet buktade fint och efter ett par timmar stod Johan på rätt ställe och avslutade jakten med sin Husqvarna 310 i kaliber 16, passande nog ärvd från en gammal storjägare från trakten. Det blev Banjos 170:e räv, men jaktlyckan smolkades något av det faktum att Banjo ådragit sig en skada under drevet som tarvade sömnadskonst av veterinär på Slöinge djursjukhus. Han är således ordinerad vila under resten av Februari, men vi har ju lyckligtvis 15 dagars jakt i Mars att se fram emot. Istället får man passa på att släppa ungstövaren Jägarhults Klinga och starta upp vårträningen av pointrarna.

Johan förpassade räv nr. 170 för Banjo till de sälla jaktmarkerna.

Johan förpassade räv nr. 170 för Banjo till de sälla jaktmarkerna.