Category Archives: Okategoriserade

Jaktprov med pointrarna på Gotland och summering av höstens jaktprov

I och med helgens jaktprov på Gotland avslutades “jaktprovssäsongen” för min del. Vädret var kanske inte det allra bästa, men några rapphönskullar och en handfull fasaner i varje parti gjorde att hundarna fick sina chanser på vilda fåglar, vilket jag sätter stort värde på. Av 24 starter under provet, var det endast en hund som gick till pris; min Lyngberga Nora revierade fint och gjorde ett prima arbete på en löpande fasantupp, vilket renderade i ett förstapris med hederspris i öppenklass. Därmed passerade hon nålsögat och nästa provstart blir i segrarklass! Jag startade även Gamekeeper’s Fröken Finemang och Carnbrings Caol Ila, men trots att de båda gick prima, lyckades de inte förvalta de chanser som fanns. Kanske hade det lönat sig att tränat på Gotland ett par dagar innan provet? Nåväl, de är båda unga och har framtiden för sig. Med ytterligare jaktlig rutin kommer också påpassligheten i fågel, vilket ju Nora så elegant bevisade.

En summering av de fyra provtillfällen jag startat på under hösten ger följande facit: 2SKL+5SKL med Donna. 4SKL med Stenbitens Epson. 3ÖKL, 2X2ÖKL, 1hpÖKL med Lyngberga Nora. 1UKL, 2X1hpUKL, bästa unghund på SPK’s huvudprov, tvåa i Guldpokalfinalken, samt 2UKL och 5:e-placerad i Derbyt med Carnbrings Caol Ila. Måste medge att jag är ganska nöjd;-)

Lyngberga Nora med nöjd husse efter öppenklass-ettan

Lyngberga Nora med nöjd husse efter öppenklass-ettan

Nora sekunderar Björn Meijels italienare Aristanis Kay (långt farm till höger i bild) under ett kort släpp efter avslutat prov.

Nora sekunderar Björn Meijels italienare Aristanis Kay (långt farm till höger i bild) under ett kort släpp efter avslutat prov.

 

När rapphönssäsongen slutar börjar morkullejakten!

En osedvanligt vacker oktobermånad är till ända, och därmed rapphönsjakten för oss som inte har licens att jaga även i November. Sista veckan bjöd på en av mina vackraste upplevelser med en stående fågelhund när Lyngberga Nora gjorde ett klassök, kastade sig i stånd och skötte en skygg senhöstkull på ett utomordentligt sätt, så att husse hann med att fälla en fågel innan de var ur håll.

Espon avslutade starkt och säsongens sista rapphönsdag gav angenäm tyngd år viltväskan. Han är ju dessutom en briljant morkullehund och även om kullorna inte riktigt kommit på allvar ännu, hade han ett fint fågelarbete på en av de vackra fåglarna i syrénbersån på vår nya gård Berg i Öxnevalla. Att husse skötte bössan med gott resultat gjorde inte saken sämre! Extra glädjande är att han fick ytterligare tre avkommor med förstapris i unghundsklass i helgen. Kullen undan Claes Carnbrings tik Tiurskogens Penny har därmed givit inte mindre än fem förstapristagare i UKL, samt två andrapristagare!

Hund, bössa och rapphöna efter Noras fina fågeltagning

Hund, bössa och rapphöna efter Noras fina fågeltagning

Fröken fann inga höns under en tjugominutersjakt, men husse sköt en skata som apporterades med glädje

Fröken fann inga höns under en tjugominutersjakt, men husse sköt en skata som apporterades med glädje

Espon står för rapphönskull på Berg och Mark Wigby är beredd med tjugan

Espon står för rapphönskull på Berg och Mark Wigby är beredd med tjugan

Epson står för rapphönskull och Stefan är på hugget

Epson står för rapphönskull och Stefan är på hugget

Epson avslutade rapphönssäsongen med värdighet

Epson avslutade rapphönssäsongen med värdighet

Epson - morkullespecialisten

Epson – morkullespecialisten

Räv nr. 4 för Foxy – med hjälp av Ragge

Den årliga jakten med Bengt Stadig och co. i Skephult var som vanligt en munter tillställning. Det skarpa föret till trots reste både Banjo och Foxy räv efter slagarbeten. Foxys räv gick i gryt efter en kvart och hon stannade på platsen i några minuter. Banjos räv gick in i löporna från dotterns drev, varför han hamnade på efterkälken. Således kopplades Banjo och Foxy släpptes på en observerad löskeräv (möjligen Banjos drevräv).
Medans hon arbetade på det knappt timsgamla slaget efter den, fick TJT’n Häxjaktens GA Ragge chansen på den grytade räven. Ett klockrent sprängararbete med hög skärpa och rörlighet fick räven att lämna grytet tämligen kvickt. Christian och jag stod för skyttet, vilket naturligtvis resulterade i att Tobias än en gång kunde klappa om sin lille kanon vid en fälld gryträv.
Under tiden hade Foxy tagit upp, men drevet sträckte iväg tre kilometer där räven kröp in i en oländig klippbrant. Hatten av för den och nya tag imorgon!

IMG_0977

En gris för Gamekeeper’s Diana

En morgonjakt, där Tobias Ivarsson släppte sin Ragge och jag Diana, resulterade i att båda hundarna tog upp gris i varsin ände av marken. Ragge tog upp en ensam galt som han drev runt i såten. Diana sprängde en flock fjolingar och en av dessa exponerade sig för undertecknad som lyckades lirka in en 30-06-kula mellan grenarna i den täta tallplanteringen. En bra start på dagen helt enkelt!

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/8f5/19934336/files/2014/12/img_0487.jpg

En resa till Polen!

Bukowa-Ostoja/Hubert Debowscy
Fredagen den 5 oktober följde jag med vännen Anders och hans bror Mattias till en ung och mycket framgångsrik uppfödare i Polen, Hubert Debowscy.
Vi är flera från Sverige som har varit i kontakt med Hubert under ett par års tid och via FB diskuterat avel och hundar från Balkan. Hans uppfödning är respekterad över hela Balkan och han är oerhört engagerad och kunnig i olika linjers kvalité i de länder som gränsar till Polen. Kort sagt är han en guldgruva för den intresserade. Han är väldigt flitig på jaktprov och utställningar och han har där nått anmärkningsvärda framgångar. Vill du köpa hund från Balkan rekommenderar jag starkt att du börjar med att vända dig till honom!
10720744_313233302182455_2140331007_o
Bild: Hubert Debowscy. Fler bilder finner du på hans hemsida eller på FB!

Avel
Avelsinriktningen på Balkan varierar mellan de olika länderna, delvis beroende på olika provformer, men där finns också en markant samsyn i hur en tysk jaktterrier ska se ut och hur den ska fungera. Tysk Jaktterrier på Balkan har t.ex. en imponerande hög standard vad gäller exteriör. “Alla”avelsdjur har skägg  och de är överlag väldigt välbyggda med rejäla skelett och flott överlinje. Exterören/utseendet prioriteras på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Släthår är väldigt ovanliga. Jaktligt så prioriteras skärpa och jaktlust/dådkraft och detta prövas i Polen på fullkontakt  på räv i konstgryt och på vildsvin i hägn.
I Slovakien blodtestar man alla tjt för PLL och Hubert har f.o.m. i år swabbtestat samtliga avelsdjur på kenneln. Hos övriga uppfödare/länder är det ytterst ovanligt med PLL-tester.

Jakt
Jakten är en statlig angelägenhet i Polen och den jaktliga arealen delas upp i “små” jaktrevir på 6-8000 ha. Varje revir drivs som en förening med redovisningsskyldighet upp i organisationen. Den totala jaktarealen är stor, då all befolkningen bor i städer/byar och därmed är all areal utanför tätorterna lika med  “jaktlig areal”. Det kostar ca 100 €/år att vara medlem och man får betala en avgift för köttvärdet på viltet som skjuts, men inga troféavgifter. Man jagar i såtar på 20-50 ha med 3-4 hundar samtidigt efter vildsvin, hjort, rådjur och räv. Nattjakt är vanligt på vildsvin och kronhjort. Eftersök gör Hubert alltid med två hundar, där den ena är lös och den andra spårar i lina.
Om man vill och stadd vid god kassa kan man köpa jakt på de olika jaktreviren. På kronhjort betalas per kg hornvikt! 10 kg horn ungefär 4000 € (idag ca SEK 36.500:-)!

Jaktprov
Det är alltid en jaktorganisation som anordnar jaktproven och proven är därmed normalt inte rasbundna (undantag finns). Därför finns det på vildsvinsproven både terriers och stövare av olika raser! Vildsvinsproven sker i ca 3 ha stora hägn och där kan vara 1-flera svin. Innan en hund får starta sker ett prov i linförighet och ett litet skogsprov, där hunden måste vara godkänd för att få starta i hägnet! På nämnda “skogsprov” släpps hunden på fritt sök och du ska sedan kalla in den. Max provtid är 10 minuter. Provavgiften för hela vildsvinsprovet (inkl linförighet och skogsprov) är 60€.
Provtiden i hägnet kan variera från 10-15 minuter. Snabbhet prioriteras både vad gäller att finna och att arbeta på ett övertygande sätt med provdjuret (-en).
Två provplatser nämndes under vårt besök. Dels Manowo (ca 10 mil från Gdansk) och dels Przechlewko (ca 20 mil från Świnoujście). I maj 2015 är det ett CACIT-prov under
1 provdag i Manowo och under oktober är det CACIT-prov i Przechlenko under 3 dagar, där prisutdelningen sker dag 3. Proven besöks av deltagare från flera länder och även av åskådare utan hundar. Hubert kan bistå med anmälan om du vill deltaga!
Vad som är tillåtet och inte på framförallt grytprov varierar från land till land. Därför är jaktproven oftast väldigt internationella, med deltagare från flera olika länder. Även här är det många besökare, både med och utan hund.
Det finns flera olika slags prov för tjt än vad vi är vana vid. Zuchtprüfung (anlagsprov fält) finns i något land, men de rena grytproven är de dominerande, liksom vildsvinsproven.
På alla prov ges sifferbetyg 0-4 i varje delmoment, vilken multipliceras med en koefficient som ger en poäng som i sin tur adderas till en slutsumma.

Köpa hund från Balkan
Allt fler har fått upp ögonen för hundar ifrån Balkan och intresset för importer därifrån är stigande. Där finns ett stor population av hundar som fungerar utmärkt på vildsvin och grytjakt med stor dådkraft och skärpa. Exteriören går dessutom hand i hand med jaktliga egenskaper på ett helt annat sätt än hos oss.
Flera av länderna på Balkan har väldigt låg medelinkomst och därmed är frestelsen givetvis stor att på olika sätt fiffla när aningslösa intressenter från oss bättre lottade länder hör av sig.
Det rekommenderas starkt att du har en kontakt som du kan rådfråga innan du köper valp eller vuxen hund, annars är risken uppenbar att du blir lurad.
Hubert Debowscy/Bukowa-Ostoja är positiv till att intresserade i Sverige hör av sig om hundar/valpar i olika kombinationer på Balkan. Du finner hans kontaktuppgifter på FB och hans hemsida. Hubert kan ge dig information om gryt- och drevegenskaper och vildsvinsintresse inte bara på sina egna hundar utan även på många hundar från grannländerna.
Observera att det är olika införselbestämmelser som gäller från olika länder! Kolla på Jordbruksverkets hemsida. En valp från ett EU-land som Polen skall vaccineras mot rabies vid 3 månaders ålder och sedan kan du föra in den först 3 veckor senare! Normalt ingår exportstamtavlan och vaccinationen i valppriset. Handpenning är oftast halva totalpriset.

Kan vara bra att veta
Det går ca 4 poska zloty på 1€. Hundköp sker normal i euro. Huberts priser är 400 € för både valp och parning. I hela regionen kan du köpa välmeriterade vuxna för runt 2000€.
På bensinstationer och McCafé (annat namn på McDonald!) kan du med lite tur finna en person som kan lite engelska annars kan det vara svårt!
Vägnätet är långt över förväntan! Vi anlände med färja till Świnoujście och åkte en nybyggd motorväg i stort sett hela vägen till Rogowo, där Hubert bor! Överallt vacker natur och rent och snyggt på rastplatser etc.!
Kontanter är ett måste! Euro eller lokal valuta till vägtull (motorvägar) och vissa affärer tar inte emot euro. Kort fungerar på de flesta ställen (tveksamt i vägtull). Pass i någon form är ett måste och det krävdes av oss innan vi körde på färjan på återresan.
Flera färjelinjer finns varav Trelleborg-Świnoujście är den med kortast restid (5½ tim). Har man hund med krävs hytt annars inte. Varje hund kostar dessutom 150:- SEK.
Enligt uppgift ska resvägen mellan Świnoujście-Mogowo vara riktigt bra.
Flygplatser finns det flera och hyrbil därifrån är ett resealternativ. Färja går även till Gdansk (10 timmar) eller till Rostok (Tyskland, nära polska gränsen), från olika avreseorter.
Skor ska vara superbilligt i Polen och starkspriten är riktigt billig. Sprit och vin finns att köpa i vanliga livsmedelsbutiker.

 

Tjäder och ripa i Kirunafjällen

Den 3/9: Igår kom Frida med flyget till Kiruna. Jag hade fått tips från fjälljaktslegendaren B-O Johansson på ett markavsnitt som var jaktbart från vägen. Redan igår hade ett par timmars jakt resulterat i “full bag” på tjäder för Carmezita. Idag var alltså första dagen med frun som sällskap på fjället efter halvannan vecka som orakad och burdus “vagabond”. Kanske var på tiden att bli en smula mer civiliserad?

Med oss hade vi vorstehhundarna Zita och Edison, samt två ungpointrar Fröken Finemang och Fantasi. De senare mest för att slipa på fågelarbetena inför kommande guldpokalkval. Vi gick till en jokk, vid vilken Zita fann ett par ripor. Knall och fall, så var första fågeln i säcken. När vi följt jokken uppströms ett par kilometer öppnade sig en större myrmark. Jag lät Edison söka ut och hundratalet meter framför oss tar han stånd. På avanceorder följer han intensivt en löpa och jag anar vilka fötter som finns i dess ände. Jag följer hunden i rask takt över jokken och nedåt i drygt hundra meter. Där stelnar han till och efter ett rappt “ja!” reser han en tjädertuppkyckling som faller till marken i skottet. I smällen lättar emellertid ytterligare tiotalet tjädrar runt omkring oss, dock utan att presentera skottchans. Edison gör en förtjänstfull apport av den fällda fågeln, vilken löpt undan ett stycke. Jag går tillbaks till Frida som står med de andra hundarna ute på myren. “Jag såg åtminstone tre tjädrar slå”, säger hon och pekar mot ett område med tät undervegetation och björkar. Jag byter hund till Zita. De tre övriga binds upp vid en lite björk och Frida följer med fram mot området där vi vet att fågeln finns. Zita står strax för en löpa och efter en lång avance reser hon en hönkyckling som jag fäller. Efter apporten står hon igen, men denna gången går löpan iväg längs med jokken och tillslut är hon ikapp tuppen som nästan har svår att komma upp genom det täta riset. Urtidsfågeln försvinner mellan björkstammarna, förstaskottet tar i en stam, men i en lucka exponerar den sig för ett ögonblick och andraskottet fäller fågeln. Frida har sprungit med mig och är liksom jag helt uppslukad av jaktens spänning. “Baglimit” var därmed uppnådd för tjäder, men ytterligare några av de granna fåglarna blev till exklusiva träningsobjekt för Fröken och Fanta, som skötte dessa med ungdomlig entusiasm, om än inte helt skolboksenligt. Nåväl, de blir inga jakthundar i soffan!

Vi fortsatte upp längs jokken och halvvägs mot trädgränsen spikade Zita en fin ripkull. Jag fällde ett par stycken, varefter vi vände mot tältet med angenäm tyngd i ryggsäcken.

Med fru och hundar på fjället.

Med fru och hundar på fjället.

Vorstehvalpar och lite smått och gott

Jag är näst intill säker på att Carmenzita är dräktig. Det är nu exakt 5 veckor sen hon parades och hon är märkbart rund om magen. Om ett par dagar till skall det synas säkert. “Zita” har fått stå tillbaka hittills under vårträningen till förmån för yngre förmågor, samt de hundar som skall startas på jaktprov. Idag fick hon emellertid komma loss en sväng och spikade ett par rapphöns som flera av de andra hundarna missat en stund tidigare. Inget fel på näsan trots dräktighets-ledigheten alltså!
En nyhet på TJT-fronten är att G’s AH Barbour fick åka till Sörmland med enkel biljett idag. Anledningen är att hon har vad som bäst kan beskrivas som “en något lös tå” på en baktass. Om det är förvärvat, eller medfött kan inte sägas med säkerhet. Således vågar jag inte behålla henne till avel. Känns trist då hon redan halvårsgammal uppvisat bra drevegenskaper och gett skjutna rävar rejäla omruskningar. Hoppas hon skall skänka glädje åt sin nye ägare!

20130318-200044.jpg