Rävjakt på Gotland

Ett par trevliga dagar hos Björn Meijel är till ända. En målsättning med gotlandsresan var att se om vi kunde hjälpa till med viltvården i trakterna kring Lau, med hjälp av Banjo, Foxy och Chilli. En till synes mycket tät rävstam behövde decimeras och det var spännande att se hur mina stövare tog sig an gotländska förhållanden. Förvisso utgjorde täta slånbuskage och otaliga vildkaniner ett distraktionsmoment, men trots det presterade far och dotter finskstövare tillfredsställande; fyra rävar skjutna på drev och en grytad av Banjo som sköts för Chilli blev resultatet av jakten, som förhoppningsvis kan bidra till starkare fältfågelstammar och tillika en fortsatt frisk rävstam. Ett intressant kuriosum var vikten på gryträven; en tik som vägde hela 9,5 kg. Tror aldrig jag skjutit en så tung rävtik?!

Tack Björn och Viveka för gästfrihet och fina dagar!