♀ Top Point Peggy & Elly

peggyRobusta, glada och lättlärda jaktcockervalpar e. Vagnmakarens Nougat u. Smedmästarens Nelly